Кариери

Език

Обща информация


НИКМИ АД
е дружество с дългогодишен опит в строителството. Основано е през 1990 г.

Сертификати

Дружеството е сертифицирано от Камарата на строителите в България за следните дейности.

  • Строежи от високо строителство от втора до пета категория, с прилежащата им инфраструктура, електронни мрежи и съоръжения.
  • Строежи от транспортната инфраструктура от трета и четвърта категория.
  • Строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническо строителство и опазване на околната среда – от втора и трета категория.

Персонал

В дружеството работят по трудов договор средногодишно между 800 и 1000 души.

Основна дейност

Основния предмет на дейност е проектиране и изграждане на жилищни и обществени сгради заедно с прилежащата им инфраструктура.

Средногодишно проектираме и изграждаме над 10 000 кв.м.

 

Виж още: СТРОИТЕЛНИ УСЛУГИ | ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ


© 2003-2024 НИКМИ АД. Уебдизайн от Desart Studio